مشخصات‭ ‬عمومی‭:‬

 
تایلهای‭ ‬سقفی‭ ‬بتونی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬و‭ ‬مرغوبترین‭ ‬نوع‭ ‬ماسه‭ ‬و‭ ‬رنگ‭ ‬مخصوص‭ ‬روف‭ ‬تایل‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬ودرتولید‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬مدرنترین‭ ‬ماشین‭ ‬آلات‭ ‬تمام‭ ‬اتوماتیک‭ ‬بهره‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
ترکیـب‭ ‬مواد‭ ‬درهـر‭ ‬مرحله‭ ‬از‭ ‬تولید،‭ ‬نمونه‭ ‬برداری‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬تحـمل‭ ‬فشـار‭  ‬بــه‭ ‬دقت‭ ‬مورد‭ ‬آزمایش‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گیرد‭.‬
درتولید‭ ‬تایل‭ ‬های‭ ‬بتونی‭ ‬موج‭ ‬دار‭ ‬ایران‭ ‬روف‭ ‬تایل‭ ‬از‭ ‬استاندارد‭  ‬DIN 1115‭ ‬و‭ ‬استاندارد‭ ‬EN490-2011‭ ‬با‭ ‬عنوان
covering and wall cladding‭ - ‬Produset specificationsConcrete roofing tiles and fittings for roof‭ ‬تبعيت‭ ‬مي‭ ‬شود‭.  ‬
تایل‭ ‬های‭ ‬بتونی‭ ‬سقفی‭ ‬ایران‭ ‬روف‭ ‬تایل‭ ‬از‭ ‬تنوع‭ ‬رنگی‭ ‬بسیار‭ ‬جذاب‭ ‬برخوردار‭ ‬می‭ ‬بـاشد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬،‭ ‬رنگ‭ ‬های‭ ‬خاص‭ ‬صنعتی‭ ‬موسوم‭ ‬به‭  ‬Rooftile Coating‬(ساخت‭ ‬آلمان‭(‬استفاده‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬
از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬درساختارهرساختمان‭  ‬و‭ ‬تمامی‭  ‬سبک‭ ‬های‭ ‬معماری‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گستره‭ ‬رنگی‭ ‬بهره‭ ‬جست‭. ‬این‭ ‬تنوع‭ ‬درعین‭ ‬منحصر‭ ‬بـه‭ ‬فرد‭ ‬بـودن‭ ‬با‭ ‬محیـط‭ ‬و‭ ‬فـضای‭ ‬اطراف‭ ‬ساختمان‭ ‬نیز‭ ‬هماهنـگی‭ ‬چشم‭ ‬نوازی‭ ‬ایجاد‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬تـایـل‭ ‬های‭ ‬بتـونی‭ ‬ایـران‭ ‬روف‭ ‬تـایل‭ ‬درشـش‭ ‬رنـگ‭ ‬نارنجی،‭ ‬سفالی،‭ ‬قهوه‭ ‬ای،اخرایی،‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬سبزیشمی‭ ‬تولید‭ ‬می‭ ‬شود‭ .‬
 
 
tile

مشخصات‭ ‬فنـي

پايداري‭ ‬ابعاد: ‭ ‬ d‭= ‬24mm‭ ‬،‭ ‬C w‭ = ‬300mm
پايداري‭ ‬وزني ‬:‭ 4700‭ ‬گرم
مقاومت‭ ‬مكانيكي: ‬‭2650‭ ‬نيوتن‭ (‬Transverse strength‭) ‬
مقاومت‭ ‬فشاري :‬ ‭220kg/cm2
مقاومت‭ ‬كششي: ‭  ‬28kg/cm2
مقاومت‭ ‬خمشي : 34kg/cm2 ‭
لنگر‭ ‬قابل‭ ‬تحمل: ‭‬ 970kg/cm2
مقاومت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬آتش‭: ‬ رده‭ ‬A1‭ ‬1000+‭ ‬درجه‭ ‬سانتي‭ ‬گراد

مشخصات‭ ‬فیزیکی‭ ‬

ابعاد‭ ‬تایل :‬ ‭420mm X 330mm
سطح‭ ‬پوشش :‭ ‬درهر‭ ‬مترمربع‭  ‬9تایل‭ ‬با‭ ‬قابلیت‭ ‬تغییر
در‭ ‬هم‭ ‬پوشانی‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬شیب‭ ‬سقف‭ ‬
وزن‭ ‬تایل: ‬4‭/‬6kg‭
وزن‭ ‬هرمترمربع: ‭ ‬42kg/cm2
هم‭ ‬پوشانی‭ ‬طولی:‭  ‬75mm‭ ‬الی ‭  ‬108mm‭ )‬نسبت‭ ‬به‭ ‬شیب‭ ‬سقف)
هم‭ ‬پوشانی‭ ‬عرضی :‬ ‭300mm